752 01 Kojetín, Padlých hrdinů 535, CZ
Po - Pá 8:00 - 16:00, SO-NE ZAVŘENO
+420 778 151 417, +420 702 333 117

Vážený kliente

tímto souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna v souvislosti se zpracování osobních údajů o volném pohybu a o zrušení směrnice 95/46ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů) které nám poskytujete v souvislosti se zprostředkováním finančních služeb. Správce osobních vašich údajů je fyzická osoba Petr Kuchařík se sídlem Padlých hrdinů 535,Kojetín 75201, IČO: 6370757 možno kontaktování na tel.: 778 151 417, email.: finance@financepk.cz

1.)Účely zpracování osobních údajů

Základním účelem zpracování Osobních údajů je zprostředkování finančních produktů dle Vašich požadavků na webovém portálu www.financepk.cz na kterých jsme se dohodly, konkrétně:

  • zprostředkování podnikatelských bankovních a nebankovních úvěrů
  • zprostředkování faktoringových operací pojištění pohledávek
  • zprostředkování leasingu
  • zprostředkováni řešení pohledávek
  • zprostředkování výkupu nemovitostí

2.) Poskytování osobních údajů třetím osobám

Potvrzením těchto podmínek souhlasíte s předáním osobních údajů třetím osobám (poskytovatelům úvěrů a finančních služeb.

Jméno a příjmení
e-mailová adresa
telefoní číslo

3.)Doba zpracování osobních údajů

Uchovávat budeme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytnou nutnou k účelu zpracování maximálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

4.)Vaše práva

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení zrušit Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zrušení můžete provést telefonicky z telefonického čísla, které je u nás uvedeno nebo emailem na adresu finance@financepk.cz na základě Vaší žádosti o zrušení souhlasu neprodleně vaše osobní údaje odstraníme.

Práva subjektu údajů

Informujeme vás o vašich právech, které zejména z nařízení GDRPR vyplývá, máte právo, požadovat přístup k Osobním údajům, právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, máte právo získat k osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění údajů. Dle čl.16 nařízení GDPR

Práva na výmaz subjektů, aby správce bez zbytečných odkladů vymazal osobní údaje, které se subjektů týká pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR.

Práva na omezení zpracování subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl.18 nařízení GDPR.

Právo na přenositelnost údajů subjekt má právo získat osobní údaje ,kterého se týkají, jež poskytl správci ve strukturovaném, běžném používaném a strojovém čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci , aniž by tomu správce kterému byly osobní údaje poskytnuty bránil a to v případech u vedených v čl. 20 GDPR.

V případě že se domníváte že, zpracování Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu vašeho zaměstnání nebo místa kde došlo k údajnému. Tímto dozorovaným úřadem, pro Českou republiku je Úřad na ochranu osobních údajů, Se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika www.uoou.cz.