752 01 Kojetín, Padlých hrdinů 535, CZ
Po - Pá 8:00 - 16:00, SO-NE ZAVŘENO
+420 778 151 417, +420 702 333 117

Je možnost investovat prostřednictvím našeho prověřeného  poskytovatele, do komerčních bonitních úvěrových pohledávek formou Participace.

Participace

 • Participace je závazkovým vztahem mezi poskytovatelem a Investorem, který  investorovi zakládá právo na výplatu části úrokových výnosů a části jistiny do kterých se investor na základě svého rozvážení investoval. Investor formou participace, získá možnost investice  do prověřených úvěrových pohledávek s bonitním zajištěním a zajímavým výnosem.

Investor není oprávněn Participace převádět na třetí osobu,zřizovat k nepráva třetích osob,pronajimatele, či jakkoliv s nimi  disponovat. Participaci  může odkoupit zpět jen Poskytovatel. Poskytovatel doporučuje rozložení úvěrového rizika formou portfoliového principu. Poskytovatel vykovává správu, monitoring a případné vymáhání úvěrových pohledávek .

Výhody Participace pro Investory

 • investor získá pravidelný nadstandardní výnos
 • bezpečná investice zajištěná zástavním právem k bonitním  nemovitostem
 • zpravidla průběžně splácení investované částky
 • prvotní zafinancování úvěru je vždy ve 100% poskytovatelem
 • investor tak má možnost posouzení vývoje úvěrové pohledávky ještě před vlastní realizací investice
 • odměna poskytovatele  je závislá na řádném splácení úvěrové pohledávky a je účtovaná ve splátce
 • možnost diverzifikace rizika – investice do několika úvěrů
 • úvěry  poskytovatel posuzuje dle bankovních standardů prověřuje se bonita  klienta, kvalita zástavy
 • záznamy v registrech, příjmy pro spláceni příjmu
 • úvěry jsou zajištěny převážně nemovitostí Praze a okolí a krajských městech
 • celý proces poskytnutí úvěru zajišťuje zkušený tým odborníku se zkušenostmi v bankovním a nebankovním sektoru s poskytováním úvěrů
 • právní servis zajišťují právníci se znalostí úvěrové problematiky

Doba trvání Participace

Předpokládaná  doba trvání Participace  se odvíjí od splatnosti úvěrové pohledávky, do níž se Participant rozhodl investovat. Doba trvání Participace nepřesáhne 60 měsíců

Výnos  Participace

Závisí na konkrétní úvěrové pohledávce, do které se rozhodnete investovat a platební morálce dlužníka. Výnos pro investora začíná z pravidla na úrovni 4% p.a.

Modelový příklad

Když úvěrový klient nebude splácet

 • pracovníci poskytovatele mají zkušenosti s vymáháním pohledávek v úvěrovém segmentu a snaží se najít cestu k nejrychlejšímu navrácení poskytnutých v co největšímu objemu
 • v případě neplnění smluvních podmínek poskytovatele je oprávněn uplatňovat různé smluvní opatření upomínky,smluvní pokuty, ztráta splátek
 • v případě  správy pohledávek  v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky
 • poskytovatel si může účelně vynaložené náklady započíst oproti vymožené částce
 • úvěry nabízené k participaci jsou zajištěné ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastníka dlužníka) nebo fyzické osoba spoludlužníkem poskytnutého úvěru
 • každý úvěr nabízené participaci je zajištěn notářským zápisem se svolení vykonatelností což umožní rychlí proces vymáhání

Rizika s pojená s Participací

Přestože se poskytovatel snaží minimalizovat rizika spojená s Participacemi na úvěrových pohledávkách investice do úvěrů s sebou vždy ponesou jistá rizika.

Nejpodstatnější rizika naleznete zde.